Zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu do badań

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MISTRAL POLAND S.C. Katarzyna Bury, Wiesława Bury, Robert Bury
43-603 Jaworzno
Stanisława Lema17
Tel. + 48 606 942 863
E-mail zamowienia@mistral-poland.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22048?sekcja=ogloszenie

Województwo

śląskie

Powiat

Jaworzno

Treść zamówienia

Zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu do badań

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu do badań

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22048?sekcja=ogloszenie

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22048?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

DROBNY_SPRZET_DO_BADAN.docx

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Dodatkowe warunki udziału
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Osoba do kontaktu

Robert Bury
tel: + 48 606 942 863
email: zamowienia@mistral-poland.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: null

Miejsce i termin składania ofert

MISTRAL POLAND S.C. Katarzyna Bury, Wiesława Bury, Robert Bury
43-603 Jaworzno
Stanisława Lema17

2021-01-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Gwarancja – zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Termin dostawy – zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Uwagi

2020-4324-22048
Kraj: Polska
Województwo: śląskie
Powiat: Jaworzno
Miejscowość: Jaworzno

Data dodania

2020-12-15