Zakup i dostawa filtrów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 723170234
E-mail grazyna.gora@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22189?sekcja=ogloszenie

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa filtrów.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Optiscale® 47mm Millipore Express® SHC 0.5/0.2 µm lub równoważny (*)
2. Millipore Express® SHC Optiscale® 25mm 0.5/0.2 µm lub równoważny (*)
3. Opticap® Sterile XL 300 Millipore Express® SHC 0.5/0.2 µm lub równoważny (*)
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22189?sekcja=ogloszenie

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22189?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
Zalacznik_nr_1_-_Tresc_ogloszenia.pdf

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowy opis warunków znajduje się w Załączniku nr 1.

Osoba do kontaktu

Grażyna Góra
tel: 723170234
email: grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: null

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3

2021-01-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 80%
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1.
Czas dostawy - 20%
Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1.

Uwagi

2020-377-22189
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Miejscowość: Gdańsk

Data dodania

2020-12-15