Zakup i dostawa odczynnika

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS
80-172 GDAŃSK
TRZY LIPY 3
Tel. 58 770 95 00
E-mail office.biologics@polpharma.com
WWW www.polpharma.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynnika

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalnych jelitSkrócony opis przedmiotu zamówienia: D-Galactose Pełna treść Zapytania Ofertowego znajduje się w Załączniku Nr 1.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-163-33314.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33314

CPV

24.00.00.00

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Szczegółowy opis warunków znajduje się w Załączniku nr 1

Osoba do kontaktu

Katarzyna Ziółkowska+48 785 877 707 katarzyna.ziolkowska@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin składania ofert2021-03-22

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Polpharma Biologics S.A., Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 9571112470; Osoby do kontaktu: Katarzyna Ziółkowska, tel.: +48 785 877 707, e-mail: katarzyna.ziolkowska@polpharmabiologics.comGodzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-19 - data publikacji, 2021-03-22 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0792/18 - Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalnych jelit Zamówienia uzupełniające null Warunki zmiany umowy null Opis Skrócony opis przedmiotu zamówienia: D-Galactose Pełna treść Zapytania Ofertowego znajduje się w Załączniku Nr 1. Numer informacji: 2021-163-33314

Data dodania

2021-02-22