Zakup i dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A, Łomianki
Tel. +48 (22) 751-59-33
Fax. +48 (22) 751-74-77
E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/16718

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Lokalizacje

mazowieckie / nowodworski

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynników chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Acetonitryl LCMS (zgodnie z produktem VWR o nr kat. 83640.320)
Metanol LCMS (zgodnie z produktem VWR o nr kat. 83638.320)
Metanol CZDA (zgodnie z produktem VWR o nr kat. 20847.320)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16718...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16718?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

ZO_58_2020_G_UBA1.pdf
zal._1_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
zal._2_Umowa.pdf

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Osoba do kontaktu

Paulina Gruszka
tel: +48 (22) 751-59-33
email: paulina.gruszka@celonpharma.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-11-01

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A. paulina.gruszka@celonpharma.com
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A, Łomianki

2020-11-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób przyznawania punktacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi

2020-177-16718
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Powiat: nowodworski
Miejscowość: Kazuń Nowy

Data dodania

2020-11-13