Zakup i dostawa: Probówki do laboratorium

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A, Łomianki
Tel. +48 (22) 751-59-33
Fax. +48 (22) 751-74-77
E-mail anna.zalecka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/16757

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Zakup i dostawa: Probówki do laboratorium.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. 50 mL PP centrifuge tubes with conical base with skirt, sterile, 25/bag, 300/case
(Produkt z numerem katalogowym 62.559.001 lub równoważny) 1 case (300 szt.) 1x
1. 13 mL PP Tubes with assembled two-position ventilation cap, sterile, 25/bag, 500/case
(Produkt z numerem katalogowym 62.515.006 PP lub równoważny) 1 case (500 szt.) 1x
1. 60 mL PP tubes, cap assembled, sterile, 25/bag
(Produkt z numerem katalogowym 60.596.001 lub równoważny) 25/bag 2x

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16757...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16757?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

ZO_65_2020_M_BAAP_Z1.pdf
Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
Umowa_sprzedazy_POIR.pdf

CPV

33192500-7: Probówki

Osoba do kontaktu

Anna Załęcka
tel: +48 (22) 751-59-33
email: anna.zalecka@celonpharma.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-11-01

Miejsce i termin składania ofert

CELON PHARMA S.A. anna.zalecka@celonpharma.com
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A, Łomianki

2020-11-23

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

60% cena
40% czas dostawy
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi

2020-177-16757
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Miejscowość: Kiełpin

Data dodania

2020-11-16