Mettler Toledo

Zakup i dostawę maszyny wytrzymałościowej

Dane organizatora

TELE-FONIKA KABLE S.A.
32-400 MYŚLENICE
HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
Tel. 12 652 50 00
Fax. 12 652 51 56
E-mail info@tfkable.pl
WWW www.tfkable.com

Województwo

małopolskie

Powiat

Myślenice

Lokalizacje

kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski;kujawsko-pomorskie / Brodnica;kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz;kujawsko-pomorskie / Chełmno;kujawsko-pomorskie / Golub-Dobrzyń;kujawsko-pomorskie / Grudziądz;kujawsko-pomorskie / Inowrocław;kujawsko-pomorskie / Lipno;kujawsko-pomorskie / Mogilno;kujawsko-pomorskie / Nakło nad Notecią;kujawsko-pomorskie / Radziejów;kujawsko-pomorskie / Rypin;kujawsko-pomorskie / Sępólno Krajeńskie;kujawsko-pomorskie / Świecie;kujawsko-pomorskie / Toruń;kujawsko-pomorskie / Tuchola;kujawsko-pomorskie / Wąbrzeźno;kujawsko-pomorskie / Włocławek;kujawsko-pomorskie / Żnin

Treść zamówienia

Zakup i dostawę maszyny wytrzymałościowej dla potrzeb laboratorium kontroli jakości w Zakładzie Produkcyjnym Tele-Fonika Kable S.A. zlokaliz...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawę maszyny wytrzymałościowej dla potrzeb laboratorium kontroli jakości w Zakładzie Produkcyjnym Tele-Fonika Kable S.A. zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=tfkable.co...

LINK do SIWZ

http://www.tfkable.com/aktualnosci/projekty-inwestycyjne.html

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kamińska-Kuśmierek, e-mail: malgorzata.kaminska-kusmierek@tfkable.com, tel. +48 52 364 32 64.

Miejsce i termin składania ofert2022-01-26

Sposób składania ofert

TELE-FONIKA KABLE S.A., HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1, 32-400 MYŚLENICE

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Kable
TELE-FONIKA Kable S.A
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska
T: (+48) 12 652 50 00
F: (+48) 12 65251 56
info@tfkable.com www.tfkable.com
Bydgoszcz, 11.01.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130005118
Szanowni Państwo,
Prosimy o przedłożenie oferty na zakup i dostawę maszyny wytrzymałościowej dla potrzeb laboratorium kontroli jakości w Zakładzie Produkcyjnym Tele-Fonika Kable S.A. zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152.
Wymagania techniczne maszyny:
• maszyna wytrzymałościowa dedykowana do zrywania tworzyw sztucznych;
• zakres siły 1000N- 2500N;
r1 -eOJ
O M
przestrzeń robocza 1000 mm;
pomiar wydłużenia za pomocą ekstensometrów stykowych Lo=20,100,200 mm, wydłużenie do
2
800mm;
CTC)
o preferowane dokonanie pomiaru metodą optyczną.
program komputerowy uwzględniający rzeczywisty obraz pomiarów (wykresy);
ZARZĄD SPÓŁKI
• szczęki hydrauliczne;
• maksymalny rozstaw (bez uchwytów) 1225 mm;
• prędkość minimalna 0,00001mm/min;
• prędkość maksymalna 1000 mm/min;
• dokładność pozycjonowania 0,00001mm.
Oferta powinna zawierać koszt szkoleń z obsługi maszyny, oprogramowania oraz certyfikacji.
Pozostałe wymagania:
Monika Cupiał-Zgryzek
Prezes Zarządu
Piotr Mirek
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz,
Członek Zarządu
• Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty
Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.
Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwota oferty trzeba to wyszczególnić.
Ireneusz Reszczyński
Dyrektor Zakładu Południe,
Członek Zarządu
Sposób składania oferty:
Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu
Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres: oferty@tfkable.com nie później niż
do dnia 26.01.2022 r.
TELE-FONIKA Kable S.A., 32-400 Myślenice, ul. Hipolita Cegielskiego 1, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000491666. ■ ■
REGON: 270543582, NIP:626-000-43-86, BDO 000011698, Kapitał Zakładowy: 759 000 000 PLN (w całości opłacony). memberoftheassociation; GUrOpCICable
Kable
www.tfkable.com
Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej, będą traktowane jako nieważne.
W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania: 130005118 oraz zachować ciągłość korespondencji.
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kamińska-Kuśmierek, e-mail: malgorzata.kaminska-kusmierek@tfkable.com, tel. +48 52 364 32 64.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego.
2. Szczegóły techniczne oferowanych urządzeń oraz usługi.
3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 60 dni.
4. Okres i warunki gwarancji.
5. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe ( wraz z kosztem dostawy).
6. Warunki płatności.
7. Termin realizacji.
Z poważaniem,
Małgorzata Kamińska-Kuśmierek
2

Data dodania

2022-01-14