Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS S.A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. +48 510 992 043
E-mail e-mail: agata.polgesek@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11500

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
1. Mikropłytka 96 dołkowa
2.Dispenser 0,5 ml
3. Dispenser 5 ml
4.Probówki testowe ze szkła borokrzemianowego 13x100 mm
5.Pipeta szklana 5 ml apirogenna.
6.Pipeta szklana 10 ml apirogenna.
Treść ogłoszenia znajduje się w Załączniku Nr1
Kody CPV
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11500

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11500

Załączniki do spec.

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia do postępowania AP_N_2020_109_11500_5953.docx
Załłacznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań.docx

CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w Załączniku nr 1

Osoba do kontaktu

Agata Półgęsek

tel.: +48 510 992 043

e-mail: agata.polgesek@polpharmabiologics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w Załączniku

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną e-mail: agata.polgesek@polpharmabiologics.com bądź opublikować poprzez stronę bazakonkurencyjności.gov.pl

2020-11-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Dostawa sukcesywna do 29.12.2020 r.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena – 80%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

czas dostawy – 20%, Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w Załączniku nr 1

Uwagi

Miejsca realizacji

Województwo-pomorskie
Powiat-Gdańsk
Miejscowość-Gdańsk

Data dodania

2020-10-14