Mettler Toledo

Zastrzeżenia prawne

 

2011 Copyright © Roble Sp. z o.o., ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1, 40-129 Katowice – wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Roble Sp. z o.o., nie jest dozwolone. Poniżej przedstawiono warunki korzystania z serwisu internetowego www.labportal.pl.

 
Informacje, które zawiera niniejsza strona nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.
 
Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
 
Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania.
 
W razie jakichkolwiek uwag bądź zapytań dotyczących działania niniejszej strony, prosimy o kontakt.
 
 
Ochrona prywatności
 
Roble Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników strony i pragnie ją chronić.
 
Niniejsza strona jest administrowana zgodnie z prawem polskim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Strona www.labportal.pl  należy do Roble Sp. z o.o.
 
Automatycznie logowana jest domena i adres IP osoby odwiedzającej naszą stronę; te informacje nie identyfikują Użytkownika jako konkretnej osoby, lecz identyfikują wyłącznie komputer używany do oglądania tej strony. Dane te są wykorzystywane celem sprawdzenia regionu geograficznego, gdzie korzysta się z tej strony oraz jak najlepszego zapewnienia usług, a także celem analizy procesu klikania by lepiej zrozumieć proces wykorzystywania strony przez użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych usług. Nie zachodzi do połączenia zdobywanych w ten sposób informacji z danymi osobowymi o konkretnych osobach. 
 
Aby zatrzymać otrzymywanie cookies na swoim komputerze należy sprawdzić instrukcję przeglądarki internetowej. Cookies umieszczane przez nas na komputerze Użytkownika są znane jako “cookie type” (pliki w stylu cookies). W niektórych przypadkach blokowanie cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron i uniemożliwić dostęp do nich - w zależności od wybranych opcji przeglądarki. Cookies to krótkie informacje przechowywane na komputerze Użytkownika przez serwer prowadzący Stronę. Nie naruszają one prywatności ani bezpieczeństwa Użytkownika, gdyż przechowują losowo wygenerowany kod identyfikacyjny Państwa komputera. Cookies zapisywane są na komputerze Użytkownika dla umożliwienia identyfikacji przyszłych wizyt. W oparciu o zainteresowania, informacje te pomogą przyspieszyć nawigację, aby pomóc znaleźć pożądane informacje. 
 
 
Rejestracja oraz subskrypcja na stronie www.labportal.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Zbierane informacje o użytkownikach (jedynie adres e-mail) są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione. Wykorzystywane są w celu dopasowania rodzaju i treści przesyłanych mailem i wyświetlanych na stronach informacji do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
 
Zarejestrowani użytkownicy mogą usunąć swoje dane z bazy, przesyłając pisemne oświadczenie na adres Roble Sp. z o.o.