Zestaw akcesoriów do termostatowania odczynników

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CELON PHARMA S.A.
05-092 KIEŁPIN
OGRODOWA 2A
Tel. 22 751 59 33
Fax. 22 751 44 58
E-mail info@celonpharma.com
WWW www.celonpharma.com/

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Lokalizacje

mazowieckie / nowodworski

Treść zamówienia

Zestaw akcesoriów do termostatowania odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)Zestaw akcesoriów do termostatowania odczynników (preferowany produkt Bioanalytic o nr kat. BA_565_135_171_112 lub równoważny)

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-177-32308.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32308

CPV

38.43.70.00, 44.61.91.00

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Osoba do kontaktu

Paulina Gruszka

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-02-01

Miejsce i termin składania ofert2021-02-23

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Celon Pharma S.A., Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin, NIP: 1181642061; Osoby do kontaktu: Paulina Gruszka, tel.: , e-mail:Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-15 - data publikacji, 2021-02-23 - termin składania ofert, 2021-02-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0887/19 - Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7) Zamówienia uzupełniające null Warunki zmiany umowy null Opis Zestaw akcesoriów do termostatowania odczynników (preferowany produkt Bioanalytic o nr kat. BA_565_135_171_112 lub równoważny) Numer informacji: 2021-177-32308

Data dodania

2021-02-16