Szkolenia

Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
16.06.2021
Program szkolenia   1. Od czegoś trzeba zacząć: podstawowe pojęcia i definicje związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   2. Przepisy prawne związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   3. Normy przedmiotowe właściwe do wykonywania pomiarów środowisk termicznych   4. Jak...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
19.05.2021
Program szkolenia   1. Wprowadzenie do tematyki weryfikacji i walidacji metod badawczych oraz oceny niepewności pomiaru: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02   2. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru pobierania próbek powietrza w środowisku pracy: wymagania norm przedmiotowych PN-EN...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
27.01.2021
Program szkolenia   1. Określenie wymagań dla metody badawczej   2. Parametry charakteryzujące metodę badawczą: a. Wyznaczanie granicy wykrywalności i oznaczalności b. Ocena zakresu roboczego metody c. Liniowość metody (współczynnik korelacji liniowej, analiza reszt, itd.) d. Precyzja metody w...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
12.05.2021
Program szkolenia   1. Ocena sensoryczna a organoleptyczna – na czym polega różnica?   2. Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej   3. Jakie wymagania lokalowe i środowiskowe w analizie sensorycznej należy spełnić?   4. W jaki sposób zorganizować pracownię analizy sensorycznej, w oparciu o normę...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
12.03.2021
Program szkolenia   1. Weryfikacja metody – zasady planowania, realizacji i dokumentowania procesu.   2. Weryfikacja produktu i weryfikacja metody dla metod referencyjnych, alternatywnych, z opublikowanymi i nieopublikowanymi danymi walidacyjnymi – omówienie zasad.   3. Weryfikacja produktu i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
25.01.2021
Program szkolenia   1. Program potwierdzania ważności wyników - zasady konstruowania w procesowym podejściu do tematu.   2. Personel – monitoring kompetencji jako element potwierdzenia ważności wyników.   3. Wyposażenie - nadzór metrologiczny, czyli co sprawdzamy? Co wzorcujemy? Jak określić...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
16.03.2021
Program szkolenia   1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek   2. Jak i po co pobierać próbki powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm przedmiotowych? - zasady i metody   3. Omówienie elementów potwierdzania ważności wyników dla etapu...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
16.03.2021
Program szkolenia   1. O co chodzi z tymi pyłami? Podstawy higieniczne oceny stężenia czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy.   2. Jak prawidłowo pobrać próbki czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy? Wymagania norm aktualnych i będących w projekcie.   3. Etap ważenia: co, jak i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
28.01.2021
Program szkolenia   1. Etapy i parametry metody, które należy objąć kontrolą   2. Określenie wymagań i kryteriów niezbędnych do interpretowania wyników uzyskiwanych w procesie potwierdzania ważności wyników   3. Nadzorowanie i monitorowanie wyposażenia   4. Konstruowanie kart kontrolnych z...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
22.04.2021
Program szkolenia   1. Oznaczanie pH - Podstawy teoretyczne pehametrii - Elektrody stosowane w pomiarach pH - Pobieranie i postępowanie z próbkami - Zapewnienie spójności pomiarowej - Zasada wykonywania pomiarów, - Wpływ temperatury na wynik pomiaru - Monitorowanie jakości badań - Zapisy z badania...
23.11.2020

Strony