Szkolenia

Miejscowość:
Around the world
Organizator:
Mettler Toledo
Data wydarzenia:
27.04.2021
    Podstawy oznaczania wilgotności   Podstawy szybkiej i wydajnej analizy zawartości wilgoci za pomocą halogenowego analizatora wilgoci Zawartość wilgoci wpływa na przetwarzalność, okres przydatności do spożycia, użyteczność i jakość produktu. Dlatego dokładne oznaczanie zawartości wilgoci...
12.04.2021
Miejscowość:
On-line
Organizator:
POLLAB
Data wydarzenia:
31.08.2022
  Zapraszamy do obserowania oferty szkoleń Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych   Kliknij tutaj, aby sprawdzić    
24.03.2021
Miejscowość:
On-line
Organizator:
PCA
Data wydarzenia:
31.08.2022
  Zapraszamy do obserowania oferty szkoleń Polskiego Centrum Akredytacji    Kliknij tutaj, aby sprawdzić    
24.03.2021
Miejscowość:
On-line
Organizator:
Mettler Toledo
Data wydarzenia:
26.11.2021
Elastyczność zgodności i co jeśli…?   Obsługa ryzyk i błędów w dokumentacji farmaceutycznej   Postępowanie z ryzykiem i błędami w dokumentacji farmaceutycznej - powinny istnieć procedury zapewniające zgodność. Koncentrując się na integralności danych, organy regulacyjne nieustannie popychają...
16.02.2021
Miejscowość:
On-line
Organizator:
Mettler Toledo
Data wydarzenia:
24.11.2021
E-seminarium na żywo - obsługa i konserwacja czujników   Dokładność pomiaru pH zależy głównie od obsługi czujnika i jego konserwacji. Dla pomyślnego pomiaru pH równie ważny jest właściwy wybór czujnika wraz z odpowiednimi umiejętnościami w zakresie obsługi i konserwacji czujnika. Wybór czujnika...
16.02.2021
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
16.06.2021
Program szkolenia   1. Od czegoś trzeba zacząć: podstawowe pojęcia i definicje związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   2. Przepisy prawne związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   3. Normy przedmiotowe właściwe do wykonywania pomiarów środowisk termicznych   4. Jak...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
19.05.2021
Program szkolenia   1. Wprowadzenie do tematyki weryfikacji i walidacji metod badawczych oraz oceny niepewności pomiaru: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02   2. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru pobierania próbek powietrza w środowisku pracy: wymagania norm przedmiotowych PN-EN...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
12.05.2021
Program szkolenia   1. Ocena sensoryczna a organoleptyczna – na czym polega różnica?   2. Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej   3. Jakie wymagania lokalowe i środowiskowe w analizie sensorycznej należy spełnić?   4. W jaki sposób zorganizować pracownię analizy sensorycznej, w oparciu o normę...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
22.04.2021
Program szkolenia   1. Oznaczanie pH - Podstawy teoretyczne pehametrii - Elektrody stosowane w pomiarach pH - Pobieranie i postępowanie z próbkami - Zapewnienie spójności pomiarowej - Zasada wykonywania pomiarów, - Wpływ temperatury na wynik pomiaru - Monitorowanie jakości badań - Zapisy z badania...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
7.06.2021
Program szkolenia   1. Podstawy teoretyczne metod spektrofotometrycznych   2. Zapewnienie spójności pomiarowej w metodach spektrofotometrycznych   3. Czym kierować się określając zakres stężeń dla krzywej wzorcowej?   4. Ocena statystyczna krzywej wzorcowej   5. Kryteria akceptacji krzywej...
23.11.2020

Strony