Szkolenia

Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
7.06.2021
Program szkolenia   1. Podstawy teoretyczne metod spektrofotometrycznych   2. Zapewnienie spójności pomiarowej w metodach spektrofotometrycznych   3. Czym kierować się określając zakres stężeń dla krzywej wzorcowej?   4. Ocena statystyczna krzywej wzorcowej   5. Kryteria akceptacji krzywej...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
15.04.2021
Program szkolenia:   1. Planowanie i cele przeglądu zarządzania.   2. Jak udokumentować dane wejściowe i wyjściowe z przeglądu zarządzania (decyzje i działania)?   3. Zapisy dotyczące przeglądów.   4. Kto powinien prowadzić przegląd zarządzania?   5. Odpowiedzialność personelu za przygotowanie...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
11.03.2021
Program szkolenia:   1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do ustaleń z klientem, czyli jak poprawnie skonstruować formularz zlecenia?   2. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:2019 – zasady binarne i niebinarne.   3. Zastosowanie zasady prostej akceptacji – wady i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
8.06.2021
Program szkolenia   1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?   2. Identyfikacja i nadzór...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
10.03.2021
Program szkolenia   1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?   2. Identyfikacja i nadzór...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Organizator:
A2KCeNT
Data wydarzenia:
19.04.2021
Program szkolenia 1. Omówienie zasad formułowania niezgodności i spostrzeżeń – wykład prowadzącego. 2. Praktyczne przygotowanie się do audytu – casy study na podstawie przydzielonych obszarów tematycznych. Uczestnicy będą wskazywać mające zastosowanie punkty normy, przygotowywać listę pytań...
23.11.2020

Strony