Zaproszenia

Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
25.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Program potwierdzania ważności wyników - zasady konstruowania w procesowym podejściu do tematu.   2. Personel – monitoring kompetencji jako element potwierdzenia ważności wyników.   3. Wyposażenie - nadzór metrologiczny, czyli co sprawdzamy? Co wzorcujemy? Jak określić...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
27.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Określenie wymagań dla metody badawczej   2. Parametry charakteryzujące metodę badawczą: a. Wyznaczanie granicy wykrywalności i oznaczalności b. Ocena zakresu roboczego metody c. Liniowość metody (współczynnik korelacji liniowej, analiza reszt, itd.) d. Precyzja metody w...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
28.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Etapy i parametry metody, które należy objąć kontrolą   2. Określenie wymagań i kryteriów niezbędnych do interpretowania wyników uzyskiwanych w procesie potwierdzania ważności wyników   3. Nadzorowanie i monitorowanie wyposażenia   4. Konstruowanie kart kontrolnych z...
23.11.2020
Miejscowość:
Gdynia; on-line
Data wydarzenia:
18.02.2021
Organizator:
Abrys dla środowiska
12. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie hybrydowej w dn. 16-18 2021 r. w Gdyni oraz online.   Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do...
5.01.2021
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
10.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?   2. Identyfikacja i nadzór...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
11.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia:   1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do ustaleń z klientem, czyli jak poprawnie skonstruować formularz zlecenia?   2. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:2019 – zasady binarne i niebinarne.   3. Zastosowanie zasady prostej akceptacji – wady i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
12.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Weryfikacja metody – zasady planowania, realizacji i dokumentowania procesu.   2. Weryfikacja produktu i weryfikacja metody dla metod referencyjnych, alternatywnych, z opublikowanymi i nieopublikowanymi danymi walidacyjnymi – omówienie zasad.   3. Weryfikacja produktu i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
16.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. O co chodzi z tymi pyłami? Podstawy higieniczne oceny stężenia czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy.   2. Jak prawidłowo pobrać próbki czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy? Wymagania norm aktualnych i będących w projekcie.   3. Etap ważenia: co, jak i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
16.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek   2. Jak i po co pobierać próbki powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm przedmiotowych? - zasady i metody   3. Omówienie elementów potwierdzania ważności wyników dla etapu...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
25.03.2021
Organizator:
World Expo International Sp. z o.o
9.12.2020

Strony