Audit wewnętrzny dla zaawansowanych – warsztaty doskonalące

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
19.04.2021

Program szkolenia

1. Omówienie zasad formułowania niezgodności i spostrzeżeń – wykład prowadzącego.

2. Praktyczne przygotowanie się do audytu – casy study na podstawie przydzielonych obszarów tematycznych. Uczestnicy będą wskazywać mające zastosowanie punkty normy, przygotowywać listę pytań kontrolnych, określać dowody z audytu.

3. Analiza dokumentacji – casy stady - analiza przykładowej procedury pod kątem spełnienie wymagań normy odniesienia.

4. Analiza zapisów – casy study - analiza przykładowych zapisów audytu pionowego od zlecenia do sprawozdania.

5. Poprawne konstruowanie niezgodności – casy study – studium przypadku, analiza oraz formułowanie niezgodności w odniesieniu do normy odniesienia oraz polityk PCA.

6. Program audytu, plan audytu, raport z audytu - ogólne zasady i wymagania – wykład

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...