Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08

Organizator: 
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Miejscowość wydarzenia: 
on-line
Data wydarzenia: 
8.06.2021

 

Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08

 

Informacja o szkoleniu:

 

Szkolenie online.

 

Cel szkolenia:

 

Przygotowanie uczestników do prowadzenia auditu wewnętrznego w laboratorium. Doskonalenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji auditu wewnętrznego.

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 

Auditowanie systemu zarządzania oraz wymagań technicznych, przygotowanie do auditu wewnętrznego, realizacja auditu, ustalenia, podsumowanie i wnioski.

Wytyczne dotyczące auditowania według PN-EN ISO 19011, w odniesieniu do laboratoriów.

 

Do kogo jest adresowane szkolenie:

 

do osób, które pełnią funkcję auditorów wewnętrznych w laboratoriach oraz osób, które pracują w laboratoriach mających wdrożony system zarządzania według normy 17025 i zamierzają taką funkcję pełnić. W szczególności, szkolenie powinno być przydatne w laboratoriach, które zamierzają wystąpić z wnioskiem o akredytację w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

 

Forma szkolenia – wykład, pytania na czacie.

 

Czas trwania - 1 dzień (8 godz.).