DAB-07 - WYMAGANIA AKREDYTACYJNE W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE

Organizator: 
CE2
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
22.01.2014

 

 

 

DAB-07 - WYMAGANIA AKREDYTACYJNE W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE

 

Szkolenie nr LW/06/14           

22 stycznia 2014           

Warszawa

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nakłada na laboratoria akredytowane szereg obowiązków dotyczących m.in. nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo - badawczym i spójnoœci

pomiarowe.

Przedstawimy wszystkie powyższe wymagania w sposób przystępny i ułatwimy ich interpretację

Przedstawimy najnowsze dokumenty jednostki akredytującej w zakresie materiałów odniesienia oraz udziału w badaniach porównawczych

 

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla laboratoriów badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub posiadających system zarządzania.

 

 

 

Wymagania:

 

- akredytacyjne: DAB - 07

- normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Przegląd zapytań ofert i umów:

- wymagania w odniesieniu do kompetencji laboratorium i osób

- wybór metod badań w obszarze regulowanym

- metody badań:

   -  metody referencyjne

   -  metody alternatywne

 

Przedstawienie wyników badań:

- autoryzacja wyników badań

- przedstawianie wyników - informacje istotne/dodatkowe

DAB-07 - wymagania i zasady dotyczące:

- personelu

- wyposażenia

- formułowania zakresu akredytacji

Kompetencje do pobierania próbek a własnoœć wyposażenia

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, œwiadectwo uczestnictwa w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

 

Informacja o rabacie

1)Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby: 50 zł

- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 200 zł od osoby

2)Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 130 zł od osoby

 

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. J.

ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin

tel./faks: 81 442 04 96

szkolenia@ce2.pl ; www.ce2.pl

NIP 946 23 78 915 REGON 432641204

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie

XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000253826