DAB-07 - WYMAGANIA AKREDYTACYJNE W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE

Organizator: 
CE2
Miejscowość wydarzenia: 
Warszawa
Data wydarzenia: 
12.03.2014

 

 

 

DAB-07 - WYMAGANIA AKREDYTACYJNE W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE

 

Szkolenie nr LW/64/14, 12 marca  2014 r., Warszawa

 

 

 

Zapewnimy dostęp do najaktualniejszych informacji

 

Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione i objaśnione zmiany w nowo opublikowanym dokumencie DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe wydanie 10 z 16.10.2013 r.

 

Na szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników laboratoriów badawczych  realizujących badania na potrzeby obszarów regulowanych prawnie.

 

Wymagania:

- akredytacyjne: DAB -07

- normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Przegląd zapytań ofert i umów:

- wymagania w odniesieniu do kompetencji laboratorium i osób

- wybór metod badań w obszarze regulowanym

- metody badań:

   -  metody referencyjne

   -  metody alternatywne

Przedstawienie wyników badań:

- autoryzacja wyników badań

- przedstawianie wyników - informacje istotne/dodatkowe

DAB-07 - wymagania i zasady dotyczące:

- personelu

- wyposażenia

- formułowania zakresu akredytacji

Kompetencje do pobierania próbek a własność wyposażenia

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników

 

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, powitalna kawa, lunch.

 

Informacja o rabacie

1)Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby: 50 zł

- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 200 zł od osoby

2)Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie: 130 zł od osoby

 

 

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. J.

ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin

tel./faks: 81 442 04 96

szkolenia@ce2.pl ; www.ce2.pl

NIP 946 23 78 915 REGON 432641204

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie