Doskonalenie kompetencji technicznych w rutynowej pracy laboratorium badawczego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
10.03.2021

Program szkolenia

 

1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?

 

2. Identyfikacja i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań normy PN-EN ISO 17025 – spełnianie wymagań w codziennej pracy laboratoryjnej a. Dlaczego wyposażenie pomiarowe powinno być wzorcowane? b. Wybieranie wyposażenia, które będzie podlegać wzorcowaniu - praktyczne wskazówki c. Analiza wyników wzorcowania – w jakim celu powinna być prowadzona? d. Niepewność wzorcowania – dlaczego istotna w pracy laboratoryjnej? e. Sprawdzanie między wzorcowaniami – wykorzystywanie w codziennej pracy laboratoryjnej f. Nadzorowanie wyposażenia wadliwego i czasowo wyłączonego z badań g. Powiązanie wyników wzorcowania i sprawdzania z wynikami badań i niepewnością tych wyników

 

3. Jak raportować wyniki badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018- 02? 4. Podstawowe zasady dotyczące podejmowania decyzji i stwierdzania zgodności

 

 

Materiały: A2KCent, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...