Zaproszenia

Miejscowość:
Lublin
Data wydarzenia:
11.12.2020
Organizator:
Fundacja TYGIEL
II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczychLublin, 11 grudnia 2020 r.Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” –...
15.06.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
25.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Program potwierdzania ważności wyników - zasady konstruowania w procesowym podejściu do tematu.   2. Personel – monitoring kompetencji jako element potwierdzenia ważności wyników.   3. Wyposażenie - nadzór metrologiczny, czyli co sprawdzamy? Co wzorcujemy? Jak określić...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
27.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Określenie wymagań dla metody badawczej   2. Parametry charakteryzujące metodę badawczą: a. Wyznaczanie granicy wykrywalności i oznaczalności b. Ocena zakresu roboczego metody c. Liniowość metody (współczynnik korelacji liniowej, analiza reszt, itd.) d. Precyzja metody w...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
28.01.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Etapy i parametry metody, które należy objąć kontrolą   2. Określenie wymagań i kryteriów niezbędnych do interpretowania wyników uzyskiwanych w procesie potwierdzania ważności wyników   3. Nadzorowanie i monitorowanie wyposażenia   4. Konstruowanie kart kontrolnych z...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
10.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?   2. Identyfikacja i nadzór...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
11.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia:   1. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do ustaleń z klientem, czyli jak poprawnie skonstruować formularz zlecenia?   2. Omówienie wymagań dokumentu ILAC G8:2019 – zasady binarne i niebinarne.   3. Zastosowanie zasady prostej akceptacji – wady i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
12.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Weryfikacja metody – zasady planowania, realizacji i dokumentowania procesu.   2. Weryfikacja produktu i weryfikacja metody dla metod referencyjnych, alternatywnych, z opublikowanymi i nieopublikowanymi danymi walidacyjnymi – omówienie zasad.   3. Weryfikacja produktu i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
16.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. O co chodzi z tymi pyłami? Podstawy higieniczne oceny stężenia czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy.   2. Jak prawidłowo pobrać próbki czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy? Wymagania norm aktualnych i będących w projekcie.   3. Etap ważenia: co, jak i...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
16.03.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek   2. Jak i po co pobierać próbki powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm przedmiotowych? - zasady i metody   3. Omówienie elementów potwierdzania ważności wyników dla etapu...
23.11.2020
Miejscowość:
Uniejów
Data wydarzenia:
30.03.2021
Organizator:
Centrum Inteligentnego Rozwoju
WYDARZENIE PRZENIESIONE NA WIOSNĘ 2021     Zapraszamy na 5. Forum Inteligentnego Rozwoju – W drodze od pomysłu do sukcesu   Kolejny rok stawia przed nami nowe wyzwania, dlatego jubileuszowe 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, przyciągnie po raz kolejny wybitnych naukowców, specjalistów branżowych, a...
7.10.2020

Strony