Jak udokumentować przegląd zarządzania w świetle wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?”

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
on-line
Data wydarzenia: 
15.04.2021

Program szkolenia:

 

1. Planowanie i cele przeglądu zarządzania.

 

2. Jak udokumentować dane wejściowe i wyjściowe z przeglądu zarządzania (decyzje i działania)?

 

3. Zapisy dotyczące przeglądów.

 

4. Kto powinien prowadzić przegląd zarządzania?

 

5. Odpowiedzialność personelu za przygotowanie materiałów na przegląd zarządzania.

 

6. Cele i zadania wynikające z przeglądu zarządzania, termin realizacji i odpowiedzialności.

 

7. Ocena skuteczności systemu zarządzania i jego procesów.

 

8. Doskonalenie działalności laboratoryjnej dotyczącej spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...