Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
22.04.2021

Program szkolenia

 

1. Oznaczanie pH

- Podstawy teoretyczne pehametrii

- Elektrody stosowane w pomiarach pH

- Pobieranie i postępowanie z próbkami

- Zapewnienie spójności pomiarowej

- Zasada wykonywania pomiarów,

- Wpływ temperatury na wynik pomiaru

- Monitorowanie jakości badań

- Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu

- Zakres weryfikacji metody

- Istotne źródła niepewności wyniku

 

2. Oznaczanie przewodności

- Podstawy teoretyczne konduktometrii

- Rodzaje naczynek konduktometrycznych

- Czym kierować się wybierając naczynko konduktometryczne do badań?

- Pobieranie i postępowanie z próbkami - Zapewnienie spójności pomiarowej

- Zasady wykonywania pomiarów konduktometrycznych

- Kompensacja temperaturowa – kiedy i dlaczego stosować?

- Monitorowanie jakości badań

- Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu z badań

- Zakres weryfikacji metody

- Istotne źródła niepewności wyniku

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...