Planowanie procesu potwierdzania ważności wyników w oparciu o dane uzyskane w procesie walidacji/weryfikacji metody

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
28.01.2021

Program szkolenia

 

1. Etapy i parametry metody, które należy objąć kontrolą

 

2. Określenie wymagań i kryteriów niezbędnych do interpretowania wyników uzyskiwanych w procesie potwierdzania ważności wyników

 

3. Nadzorowanie i monitorowanie wyposażenia

 

4. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody

 

5. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych

 

6. Kiedy należy przeprowadzić ponowną weryfikację lub rewalidację metody?

 

7. Wykorzystywanie danych z weryfikacji/walidacji

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...