Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy z uwzględnieniem projektów nowych norm metodycznych

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
16.03.2021

Program szkolenia

 

1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek

 

2. Jak i po co pobierać próbki powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm przedmiotowych? - zasady i metody

 

3. Omówienie elementów potwierdzania ważności wyników dla etapu pobierania próbek powietrza

 

4. Praktyczne przykłady szacowania niepewności etapu pobierania próbek powietrza

 

5. Z życia wzięte: codzienne problemy związane z pobieraniem próbek w terenie i próba ich rozwiązania

 

6. Co jest nie tak? Przykładowe niezgodności i spostrzeżenia dotyczące pobierania próbek: analiza przyczyn, zakresu i skutków niezgodności oraz analiza ryzyka z tym związana

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...