V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS

Organizator: 
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejscowość wydarzenia: 
Nałęczów
Data wydarzenia: 
12.06.2021
 
Najbliższy termin: 12 - 13.06.2021, Nałęczów
 
V Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs ma na celu przedstawienie osiągnięć naukowych w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle, medycynie, weterynarii oraz badaniach środowiskowych. Ideą Wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz wymiana wiedzy na temat zastosowania, poznania warunków rozwoju, cech środowiska bytowania, budowy oraz przejawów życiowych mikroorganizmów. Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z takimi grupami mikroorganizmów, jak archeony, bakterie, drożdże, grzyby, mikroalgi oraz inne proste organizmy eukariotyczne.
 
Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter mikrobiologii jako nauki, naszą ambicją jest zachęcenie specjalistów z różnych dziedzin do nawiązywania współpracy naukowej, która mogłaby zaowocować zwiększeniem innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.
 
Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 20 maja 2021 r.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.microbs.pl/