VII Konwersatorium Praktycy dla Praktyków systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025:2018-02

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
-
Data wydarzenia: 
25.11.2021
 
VII Konwersatorium „Praktycy dla Praktyków systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025:2018-02 (dla Kierowników Laboratoriów, Kierowników ds. Jakości i Kierowników Technicznych)”
 
Data: 25-11-2021
 
Czwartek 25.11.2021 r.
 
8.00 – 11.00 – „Prawidłowe dokumentowanie z przeprowadzonej oceny ryzyka w wybranych obszarach technicznych” – Anna Ochmańska. Marta Tytko, Grzegorz Jenczała
11.10 – 12.25 – „Planowanie audytów wewnętrznych - ważne zagadnienia” – Anna Nurek
12.45 – 13.45 – „Jakich ważnych informacji dostarczają nam świadectwa
wzorcowania?”– Martyna Gałka
13.55 – 15.10 – „Raportowanie wyników badań w świetle wymagań normy
akredytacyjnej i komunikatów PCA” – Agnieszka Kalarus