Weryfikacja i walidacja metod badawczych w środowisku pracy oraz szacowanie niepewności pomiaru: zasady i praktyczne przykłady

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
19.05.2021

Program szkolenia

 

1. Wprowadzenie do tematyki weryfikacji i walidacji metod badawczych oraz oceny niepewności pomiaru: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

2. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru pobierania próbek powietrza w środowisku pracy: wymagania norm przedmiotowych PN-EN 482 + A1:2016-01, PN-EN ISO 21832:2020-10, PN-EN 1076:2010

 

3. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru dla metod badania zapylenia powietrza w środowisku pracy

 

4. Walidacja badań stężenia gazów w powietrzu środowiska pracy metodą elektrochemiczną

 

5. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru hałasu słyszalnego i hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 9612:2011 oraz PIMOŚP 2012, nr 4 (86), s. 169-190

 

6. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgań przenoszonych na organizm człowieka przez kończyny górne z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 14253+A1:2011, PN-EN ISO 5349-1:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11 oraz PN-EN ISO 8041-1:2017-07

 

7. Weryfikacja/walidacja oraz ocena niepewności pomiaru oświetlenia elektrycznego w środowisku pracy

 

8. Walidacja oraz ocena niepewności pomiaru wydatku energetycznego metodą pomiaru wentylacji płuc

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...