Wszystko o badaniach mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego w środowisku pracy

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
16.06.2021

Program szkolenia

 

1. Od czegoś trzeba zacząć: podstawowe pojęcia i definicje związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy

 

2. Przepisy prawne związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy

 

3. Normy przedmiotowe właściwe do wykonywania pomiarów środowisk termicznych

 

4. Jak dobrać wyposażenie pomiarowe do badań mikroklimatu?

 

5. Identyfikacja środowisk termicznych – aktualne wymagania

 

6. Badanie parametrów środowiska termicznego umiarkowanego według PN-EN ISO 7730:2006

 

7. Szacowanie oporności cieplnej odzieży

 

8. Szacowanie tempa metabolizmu

 

9. Badanie parametrów środowiska termicznego gorącego PN-EN ISO 7243:2018-01

 

10.Badanie parametrów środowiska termicznego zimnego PN-EN ISO 11079:2008

 

11.Przykład weryfikacji oraz oceny niepewności pomiaru dla wszystkich typów mikroklimatu

 

12.Jakie elementy potwierdzania ważności wyników można zastosować w badaniach mikroklimatu?

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...