Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
On-line, Warszawa
Data wydarzenia: 
24.11.2021
 
Tytuł:
 
Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
 
Informacja o szkoleniu:
 
Szkolenie online.
 
Cel szkolenia:
 
Przybliżenie uczestnikom wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Pomoc w wyjaśnieniu sposobu dokumentowania systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium.
 
Zagadnienia omawiane na szkoleniu:
 
Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Układ normy, zawartość i jej wpływ na dokumentację laboratorium. Dokumentowanie funkcjonowania laboratorium - bazowanie na wynikach. Tworzenie dokumentacji wyłącznie dla laboratorium (tylko wg 17025 - opcja A), albo w powiązaniu z systemem zarządzania opartym na normie ISO 9001 (opcja B).
 
Do kogo jest adresowane szkolenie:
 
do osób pracujących w laboratoriach, a w szczególności do osób pracujących w laboratoriach posiadających akredytację. W szkoleniu mogą także wziąć udział osoby, które przygotowują się do akredytacji i chciałyby uzyskać akredytację w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
 
Forma szkolenia – wykład, pytania na czacie. 
 
Czas trwania - 1 dzień (8 godz.).