Zarządzanie ryzykiem w laboratorium. Warsztaty

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
On-line, Warszawa
Data wydarzenia: 
18.10.2021
 
 
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium. Warsztaty
 
Cel warsztatów:
 
Doskonalenie umiejętności zarządzania ryzkiem zdobytych podczas szkolenia Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Umiejętności doskonalone podczas warsztatów:
 
  1. Identyfikacja ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań laboratorium.
  2. Sporządzanie opisu ryzyka.
  3. Analiza ryzyka (z wykorzystaniem metody jakościowej, ilościowej oraz mieszanej)
  4. Ewaluacja ryzyka.
  5. Określanie reakcji na ryzyka (szczególne zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności odpowiedniego adresowania reakcji na ryzyko - na przyczyny występowania ryzyka oraz następstwa materializacji ryzyka).
 
Do kogo adresowane są warsztaty:
 
osoby, które zaangażowane są w laboratoriach w działania związane z wdrażaniem i utrzymaniem  zgodności realizacji zadań z normą ISO/IEC 17025:2018 w zakresie zrządzania ryzkiem, które uczestniczyły w szkoleniu Zarządzanie ryzkiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 
Forma szkolenia: ćwiczenia 
 
WykładowcaMarek Sawicki
 
Czas trwania1 dzień (6 godz.: 9:00 – 15:00)