Zaproszenia

Miejscowość:
Uniejów
Data wydarzenia:
30.03.2021
Organizator:
Centrum Inteligentnego Rozwoju
WYDARZENIE PRZENIESIONE NA WIOSNĘ 2021     Zapraszamy na 5. Forum Inteligentnego Rozwoju – W drodze od pomysłu do sukcesu   Kolejny rok stawia przed nami nowe wyzwania, dlatego jubileuszowe 5. Forum Inteligentnego Rozwoju, przyciągnie po raz kolejny wybitnych naukowców, specjalistów branżowych, a...
7.10.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
15.04.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia:   1. Planowanie i cele przeglądu zarządzania.   2. Jak udokumentować dane wejściowe i wyjściowe z przeglądu zarządzania (decyzje i działania)?   3. Zapisy dotyczące przeglądów.   4. Kto powinien prowadzić przegląd zarządzania?   5. Odpowiedzialność personelu za przygotowanie...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
19.04.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia 1. Omówienie zasad formułowania niezgodności i spostrzeżeń – wykład prowadzącego. 2. Praktyczne przygotowanie się do audytu – casy study na podstawie przydzielonych obszarów tematycznych. Uczestnicy będą wskazywać mające zastosowanie punkty normy, przygotowywać listę pytań...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
22.04.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Oznaczanie pH - Podstawy teoretyczne pehametrii - Elektrody stosowane w pomiarach pH - Pobieranie i postępowanie z próbkami - Zapewnienie spójności pomiarowej - Zasada wykonywania pomiarów, - Wpływ temperatury na wynik pomiaru - Monitorowanie jakości badań - Zapisy z badania...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
12.05.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Ocena sensoryczna a organoleptyczna – na czym polega różnica?   2. Podstawowe pojęcia w analizie sensorycznej   3. Jakie wymagania lokalowe i środowiskowe w analizie sensorycznej należy spełnić?   4. W jaki sposób zorganizować pracownię analizy sensorycznej, w oparciu o normę...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
19.05.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Wprowadzenie do tematyki weryfikacji i walidacji metod badawczych oraz oceny niepewności pomiaru: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02   2. Weryfikacja oraz ocena niepewności pomiaru pobierania próbek powietrza w środowisku pracy: wymagania norm przedmiotowych PN-EN...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
7.06.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Podstawy teoretyczne metod spektrofotometrycznych   2. Zapewnienie spójności pomiarowej w metodach spektrofotometrycznych   3. Czym kierować się określając zakres stężeń dla krzywej wzorcowej?   4. Ocena statystyczna krzywej wzorcowej   5. Kryteria akceptacji krzywej...
23.11.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
8.06.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Potwierdzanie ważności wyników a. Planowanie procesu b. Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem wyników walidacji/weryfikacji metody c. Zasady i sposoby prowadzenia kart kontrolnych d. Karty kontrolne czy kryteria akceptacji – co wybrać?   2. Identyfikacja i nadzór...
23.11.2020
Miejscowość:
Kraków
Data wydarzenia:
15.06.2021
Organizator:
Targi Kraków
        8th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2021 w EXPO Kraków   Już w czerwcu 2021 roku EXPO Kraków ponownie stanie się międzynarodowym centrum myśli biotechnologicznej. Wszystko za sprawą 8. edycji prestiżowego Kongresu EUROBIOTECH, który każdego roku gości największe...
23.10.2020
Miejscowość:
On-line
Data wydarzenia:
16.06.2021
Organizator:
A2KCeNT
Program szkolenia   1. Od czegoś trzeba zacząć: podstawowe pojęcia i definicje związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   2. Przepisy prawne związane z badaniami mikroklimatu w środowisku pracy   3. Normy przedmiotowe właściwe do wykonywania pomiarów środowisk termicznych   4. Jak...
23.11.2020

Strony