Akredytacja w branży budowlanej

9.06.2017

Autor: 
pca

pca debata

 

W dniu 5 czerwca 2017 r., w Centrum im. Adama Smitha, odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Tematem przewodnim kolejnej debaty było hasło tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji: „Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa”. Celem spotkania była dyskusja na temat korzyści płynących z akredytacji, a także przyszłości akredytacji w sektorze budowlanym.

Światowy Dzień Akredytacji obchodzony jest na całym świecie w dniu 9 czerwca. Został on  ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Patronują mu: International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) i International Accreditation Forum (IAF).

W czerwcowej debacie uczestniczyli: Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anna Panek – zastępca dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej w Instytucie Techniki Budowlanej,  Katarzyna Hatowska – kierownik Zakładu Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej, Natalia Petryk – naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego, Jacek Michalak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, Roman Sobczak z Wydziału Przepisów Techniczno-Budowlanych i Wyrobów Budowlanych Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha. PCA reprezentowali: Lucyna Olborska – dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Andrzej Kolasa – zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, a także eksperci PCA z działów akredytacji w obszarze laboratoriów, inspekcji i certyfikacji. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele mediów z branży budowlanej i laboratoryjnej.

Dyrektor PCA Lucyna Olborska, otwierając debatę wyjaśniła dlaczego tegoroczne hasło Światowego Dnia Akredytacji poświęcone jest tematyce dotyczącej sektora budownictwa i jego infrastruktury. Podkreśliła jak ważny jest to obszar pod względem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Polski rynek budowlany cechuje rosnące zapotrzebowanie na usługi akredytowanych organizacji, zwłaszcza badawczych, które wspierają producentów w zakresie potwierdzania właściwości użytkowych produkowanych przez nich  materiałów, wyrobów i systemów budowlanych - podkreślili  przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz branży - Kolejnym krokiem może być akredytacja usług budowlanych, choć na razie w dużej mierze na zasadzie dobrowolności.

– Akredytacja to dla nas bardzo istotny element. Zajmujemy się nadzorem nad praktycznie całością rynku wyrobów budowlanych w Polsce. Mało jest obszarów, których nie dotykamy – począwszy od samego wprowadzenia wyrobów do obrotu, poprzez sprawdzanie przy budowie i eksploatacji. Dla obywatela akredytacja to – w moim odczuciu – pewność wykonania badania odpowiednią metodą, czyli gwarancja, że to, co deklaruje producent materiałów, odzwierciedla stan faktyczny. Z naszego punktu widzenia, jako organu, daje to pewność wyników badań. Ustawa zobowiązuje nas, by badania kontrolne wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek były wykonywane przez laboratoria akredytowane – wskazał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

Głos zabrała też Katarzyna Hatowska kierownik Zakładu Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej, która stwierdziła, że dla Instytutu akredytacja to potwierdzenie kompetencji, niezależności i bezstronności. Akredytacja to początek budowania zaufania do sektora infrastruktury.  – Dzięki niej klienci mają do nas zaufanie, klient czuje się z naszym certyfikatem bezpiecznie – dodała.  

Potrzebę certyfikacji przez akredytowane organizacje widzą nie tylko przedstawiciele regulatora, akredytowanych jednostek, ale i biznes.

– Akredytowane laboratoria czy jednostki certyfikujące, to jest naturalne otoczenie producenta. Nie ma możliwości, by ich nie było. Na rynku otwartym jest wielu producentów, którzy wprowadzają swoje rozwiązania, nie ma innej możliwości, jak poddać je ocenie – podkreślił prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Jacek Michalak.

 

Uczestnicy zgodzili się, że akredytacja jest jednym z kluczowych czynników w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury i jakości wyrobów. Podczas dwugodzinnej dyskusji starano się odpowiedzieć na pytanie: Jakie obszary działalności akredytowanych jednostek oceniających zgodność są lub mogą być wykorzystywane w obszarze infrastruktury i budownictwa? Zastanawiano się też czy są obszary, które wymagałyby dodatkowych regulacji w zakresie oceny zgodności i nadzoru, np. badania azbestu czy certyfikacja obiektów małej architektury, takich jak place zabaw czy plenerowe stacje fitness. Kolejną poruszoną kwestią było zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność, będących jednostkami notyfikowanymi do dyrektywy interoperacyjności systemu kolei w obszarze TSI "Hałas" i TSI "Osoby o ograniczonej zdolności poruszania się".