Mettler Toledo

JARS S.A. przekształcił się w GBA POLSKA

10.01.2022

Autor: 
red
 
W dniu 31 grudnia 2021 r. spółka JARS S.A. przekształciła się w GBA POLSKA Sp. z o.o. Zmiana nazwy i formy prawnej stanowi kolejny etap procesu transformacji Spółki z firmy rodzinnej w profesjonalnego reprezentanta europejskiej sieci laboratoriów badawczych GBA Group w Polsce.
 
 
GBA Group
Fot.: GBA Group
 
 
Kluczowym momentem w procesie transformacji były zmiany w strukturze Zarządu Spółki. Od czerwca 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Bogdan Szyc, manager z wieloletnim doświadczeniem w branży TIC (Testing, Inspection, Certification). Natomiast funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka, doświadczony w zarządzaniu aktywami i finansami przedsiębiorstw partner biznesowy i biegły rewident związany ze Spółką od 2017 roku.
 
Inicjatywa nowego Zarządu związana ze zmianą nazwy, logo, strony internetowej www.gba-polska.pl i ogólnie rozumianym rebrandingiem jest działaniem równorzędnym z wprowadzaniem zmian jakościowych w wewnętrznych procesach w organizacji, które będą miały odzwierciedlenie w poziomie i jakości usług oferowanych na rynku. Fakt, że staliśmy się częścią europejskiej sieci laboratoriów badawczych, stwarza nową płaszczyznę do wymiany kompetencji. Z dnia na dzień uzyskaliśmy dostęp do międzynarodowego, branżowego środowiska, z którym stale wymieniamy się wiedzą. Ogromną zaletą rozbudowanej struktury i jej międzynarodowego charakteru jest znajomość rynku oraz rozumienie potrzeb klientów. Ta wartość dodana, wzmacnia już na wstępie naszą organizację, jako poważnego partnera na rynku badań laboratoryjnych. Swoboda wymiany myśli i doświadczeń wewnątrz Grupy, to większa pewność dla klienta korzystającego z naszych usług.
 
Grupa GBA motywuje i umożliwia naszemu kierownictwu samodzielny rozwój organizacji, aby w ten sposób elastycznie reagował na pojawiające się w Polsce możliwości. W ramach Grupy tworzymy centra kompetencji dla strategicznych przewag rynkowych - powiedział Bogdan Szyc, Prezes Zarządu GBA POLSKA.