NCBR na rzecz efektywnej współpracy administracji, biznesu i nauki

30.09.2014

Autor: 
ncbr

 

 

NCBR na rzecz efektywnej współpracy administracji, biznesu i nauki

 

Prawie 200 przedstawicieli biznesu, nauki i instytucji publicznych dyskutuje w Gdańsku o tym, jak zapewnić warunki dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rozpoczęła się konferencja „Innowacyjna Europa. Przyszłość współpracy nauki i biznesu”, której partnerem merytorycznym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Poprawa efektywności współpracy administracji, biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej UE jest jednym z priorytetów i głównych celów działań NCBR, które pełni funkcję pomostu łączącego te środowiska. W programie konferencji, w której Centrum reprezentuje zastępca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk, znajdują się panele poświęcone sprawdzonym modelom współpracy nauki i biznesu oraz roli jej katalizatorów, perspektywom i czynnikom rozwoju sektora innowacji w Polsce oraz zaangażowaniu sektora prywatnego w prace badawczo-rozwojowe.

 

– Od 2011 roku dzięki programom NCBR przedsiębiorcy coraz bardziej angażowali się w prace badawczo-rozwojowe. Obecnie to nasza największa grupa beneficjentów. W nowej perspektywie finansowej gros środków także trafi do nich, ale jednocześnie nieporównywalnie zwiększy się ich rola w wyznaczaniu kierunków prac badawczo-rozwojowych – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Na wsparcie B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub przez nie ukierunkowane przeznaczamy ogromne środki - ok. 4,5 mld euro w najbliższych 5-6 latach. To, czy dokonamy przełomu, czy Polska wpadnie w pułapkę średniego rozwoju zależeć będzie od jakości i efektywności współpracy biznesu i nauki. Z tego względu będziemy wspierać jedynie najlepsze, kończące się komercjalizacją B+R projekty – podkreśla dyrektor Grabarczyk.

 

Polska należy do europejskich liderów w dynamice wzrostu nakładów publicznych na prace badawczo-rozwojowe, a dzięki rosnącemu zaangażowaniu przedsiębiorców systematycznie zwiększa się udział nakładów na B+R w PKB. W 2011 roku stanowiły one 0,77 proc., a prognoza na rok 2014 to 1 proc. PKB. Dla wzrostu innowacyjności gospodarki konieczne jest jednak nie tylko zwiększanie wydatków na B+R, ale przede wszystkim mocniejsze zaangażowanie sektora prywatnego, który w największym stopniu odpowiada za wdrożenia. Z tego względu organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili prelegentów z najbardziej innowacyjnych gospodarek światowych, tj. USA, Singapur i  Izrael. Biorą w niej udział m.in.: Julie Meyer (CEO Ariadne Capital), prof. Piotr Moncarz (Stanford University), Dipanjan Nag  (CEO i prezes firmy IP Shakti LLC) oraz prof. Wiesław L. Nowiński (Agency for Science, Technology and Research, Singapur).

 

Konferencja „Innowacyjna Europa” – organizowana przez firmy Intel i PwC – trwa do 1 października i jest oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Forum Nowych Idei. Więcej informacji o konferencji dostępne jest na stronie internetowej EFNI.