Nowelizacja zasad akredytacji organizatorów badań biegłości

29.09.2011

Autor: 
ds

 

Wprowadzone zmiany w dokumencie DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości”. Wymagania szczegółowe wynikają z aktualizacji zasad akredytacji organizatorów badań biegłości opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17043 oraz z zebranych doświadczeń w tym obszarze.
 
Nowe zasady obowiązują od 4 października 2011 r., szczegóły na pca.gov.pl.