Politechnika Śląska inauguruje otwarcie Centrum Nowych Technologii

30.09.2014

Autor: 
mir

 

 

 

Politechnika Śląska inauguruje otwarcie Centrum Nowych Technologii

 

 

26 września 2014 r. uroczyście rozpoczęto działalność Centrum Nowych Technologii, którego budowę dofinansowano ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 60 mln zł. Nowy budynek naukowo-dydaktyczny, laboratoria i pracownie techniczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz meble użytkowe – to nowoczesne zaplecze Politechniki Śląskiej.


 
Wybudowane w Gliwicach Centrum będzie służyło przede wszystkim działalności dydaktycznej dla kierunków priorytetowych na Wydziałach Instytutu Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Mechanicznym Technologicznym. Realizacja projektu pozwoli także na zaoferowanie kompleksowych, specjalistycznych usług dydaktycznych oraz badawczych. W Centrum będzie można rozwijać także nowe kierunki kształcenia, odpowiadające swoimi zakresami i metodami wymogom stawianym wiodącym uczelniom technicznym nie tylko w kraju, ale i w Europie.

 
 

Dzięki realizacji projektu uporządkowano cały północny kwartał Dzielnicy Akademickiej, która ze względu na przebudowę układu komunikacyjnego Gliwic, stanie się w bliskiej przyszłości "fasadą Politechniki Śląskiej" oraz jednocześnie wizytówką miasta.

 

Całkowita wartość projektu to 78,6 mln zł, z czego prawie 60,2 mln zł to unijne wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.