Śniadanie Akredytacyjne

25.03.2017

Autor: 
redaktor

 

 

Śniadanie

 

W dniu 23 marca 2017 r. odbyło się pierwsze Śniadanie Akredytacyjne. Z  inicjatywy Polskiego Centrum Akredytacji spotkania takie odbywać się będą cyklicznie. W tym kameralnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kilku laboratoriów, zastępca dyrektora PCA, prezes Pollabu, a moderatorem był prezydent Centrum im. Adama Smitha. Dyskusja toczyła się wokół bardzo gorącego tematu – nowej wersji normy 17025, która ma być wydana w drugiej połowie bieżącego roku.

 

Więcej informacji o Śniadaniu Akredytacyjnym znajdą Państwo w LAB 2/2017.

(Zaprenumeruj dwumiesięcznik LAB: tutaj)