Waldemar Korol laureatem Kryształowej Kolby 2019

18.06.2019

Dodaj do:
Autor: 
lab

 

 

 

 

Kolba 2019

 

 

Przed uroczystą kolacją inaugurującą XXV Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB odbyła się krótka, ale spektakularna, uroczystość wręczenia statuetki  Kryształowa Kolba. W bieżącym roku laureatem jest Waldemar Korol.

 

W.Korol

 

Statuetkę, od dwudziestu jeden lat, przyznaje redakcja LAB, a wręczana jest podczas corocznych sympozjów organizowanych przez Pollab. Tak było i w tym roku. Statuetkę wręczył prezes Pollabu Andrzej Brzyski.

Rekomendację przysłali członkowie Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu Pollab. Kandydat uzyskał również mocne poparcie Zarządu Klubu Pollab, redakcja LAB nie miała wątpliwości, laureatem został nominowany Waldemar Korol.

Dr Waldemar Korol jest przewodniczącym Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia, który swoje doświadczenie merytoryczne w pracy wykorzystuje do organizowania spotkań Sekcji. Waldemar Korol na co dzień pracuje w Instytucie Zootechniki – PIB w Krakowie i jest Kierownikiem Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie. Oprócz prowadzenia prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na potrzeby państwowego nadzoru paszowego i producentów pasz, Laboratorium kierowane przez laureata realizuje zadania laboratorium referencyjnego, które obejmuje całokształt badań pasz.

Waldemar Korol jest aktywną osobą również poza swoim miejscem pracy. Jest również Przewodniczącym Komitetu Technicznego Nr 40 ds. Pasz, redaktorem naczelnym czasopisma "Pasze Przemysłowe", prowadzi szkolenia.

Zaangażowanie Waldemara Korola w pracę Sekcji pozwala na organizowanie corocznych spotkań, w których bierze udział wielu członków Klubu. Podczas tych spotkań laureat zawsze dzieli się swoją wiedzą istotną z punktu widzenia działalności laboratoriów.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach Pan Waldemar będzie, jak do tej pory, osobą bardzo zaangażowaną w działalność Sekcji Żywności i Zdrowia i w dalszym ciągu będzie chciał z nami dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – napisali członkowie Sekcji w rekomendacji nominującej Waldemara Korola do nagrody.

LAB

 

Tagi: