24. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON