Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi