Dostawa spektrometru typu rentgenowskiego oraz spektrometru typu laserowego