II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia