Nanocząstki jako luminescencyjne znaczniki biologiczne