Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej