Unieszkodliwianie pozostałości pestycydów w procesach fizyczno-chemicznych