Wytwarzanie kompozytów polimerowych z dodatkiem mączki z orzechów laskowych