Techniki i metody

Autor: Ralf Hergenrader
      Miareczkowanie Karla Fischera umożliwia dokładne oznaczanie zawartości wody w zakresie od ppm do 100% w bardzo różnych materiałach, m. in. w takich jak ropa naftowa, leki w formie proszków, ser Camembert i kredka do oczu. Metoda jest znana od lat 30-tych ubiegłego wieku. W tym czasie była...
7.07.2021
Autor: Michał Gocki, Agnieszka J. Nowak
    Znaczenie urządzeń do magazynowania energii szybko rośnie we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do przenośnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych samochodów, jak i w szeroko pojętej energetyce. Naukowcy zajmujący się ogniwami galwanicznymi stosują wiele technik badawczych, aby...
9.06.2021
Autor: Bogusław Ziębowicz1, Anna Ziębowicz2
    Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach materiałów stomatologicznych     Wprowadzenie Materiały stomatologiczne to organiczne lub nieorganiczne związki chemiczne lub mieszanina tych związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która jest przetworzona i przydatna w praktyce...
7.10.2020
Autor: Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński*
      Streszczenie Celem pracy była ocena wpływu niejednorodności (homogeniczności) matrycy paszowej i przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej na miarodajność wyników badań i niepewności pomiarów składników analitycznych pasz i dodatków paszowych. Zakres badań obejmował wybrane...
19.02.2020
Autor: Damian Sztucki
    Istnieje kilka różnych środków ochronnych stosowanych przeciwko rozwojowi drobnoustrojów w produktach kosmetycznych, które można podzielić na cztery grupy: chemiczne środki konserwujące, składniki preparatu będące jednocześnie konserwantami, rodzaj użytego opakowania oraz proces tworzenia i...
25.09.2019
Autor: Jolanta Kozak, Maria Włodarczyk-Makuła*
  1. Wprowadzenie             Toksykologia obejmuje  badania  i ocenę  niekorzystnego lub szkodliwego działania substancji chemicznych i innych czynników na organizmy, a także analizę prawdopodobieństwa ich wystąpienia w różnych warunkach ekspozycji. Organizmy  łączą efekty pozytywnego i...
31.08.2018
Autor: Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska
    Celem pracy jest wprowadzenie do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Praca przedstawia opis technik kryminalistycznych, próbek biologicznych podlegających badaniu na obecność narkotyków, proces przygotowania próbek do oznaczania oraz...
25.06.2018
Autor: Wojciech Kubik
        Uzyskanie wyniku analizy w jak najkrótszym czasie jest pożądane w procesach technologicznych. Spektrometria rentgenowska jest metodyką, która pozwala na szybką analizę szerokiego spektrum pierwiastków w badanej próbce materiału w postaci stałej lub ciekłej. Jest metodą nieniszczącą i nie...
14.04.2018
Autor: Agata Zdarta, Izabela Gajewska, Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek*
    Modyfikacje powierzchniowe mikroorganizmów są zmianami zachodzącymi na powierzchni komórek indukowanymi przez czynniki środowiskowe. Dzięki nim możliwa jest adaptacja drobnoustrojów do warunków otoczenia, która zapewnia im przetrwanie i efektywne wykorzystanie substratów metabolicznych. W...
12.12.2017
Autor: B. Marczewska, R. Kuzioła, M. Szoja*
        Torf to naturalna  skała osadowa, która wykazuje szereg właściwości fizyko-chemicznych mających zastosowanie między innymi w ochronie środowiska. Jedną z najważniejszych właściwości to zdolność sorpcji w tym metali ciężkich rozpuszczonych w wodach, w których stężenia tych metali mogą...
25.10.2017

Strony